top of page

OM NFMK

NFMK startades med den starka viljan och övertygelsen om att beslutsfattande kan bli mer proaktivt baserat på relevant och pålitlig information. NFMK tillhandahåller senior rådgivning utifrån mer än 20 års erfarenhet från uppdrag rörande riskhantering och internkontroll inom bank och försäkringsbranschen.

Ledningssystem bygger på principer där verksamheten arbetar strukturerat i väl dokumenterade processer med tydliga ansvars- och rapporteringslinjer. Det är vanligt att organisationer spenderar mer tid med att upprätthålla ett strukturerat ledningssystem än den upplevda nyttan den får av pålitlig och underbyggd information. Dessutom är det vanligt att processen från informationsinhämtning till analys och beslut är lång vilket gör att beslut fattas med blicken i backspegeln istället för på framtiden.

NFMK tillhandahåller rådgivning till företagsledningar, projektteam och ansvariga ledare inom organisationer för att utifrån sina förutsättningar hämta in relevant och aktuell information för att öka tryggheten i beslutsfattande, möta interna och externa krav på övervakning samt uppföljning även i agila organisationer. 

NFMK:S VISION

NFMK:s vision är att genom tillhandahålla erfarenhetsbaserad senior rådgivning "Bidra till att svenska företag fattar proaktiva affärsbeslut baserat på relevant och pålitlig information."

bottom of page