top of page

KUNDER

Mattias Falck har mer än 20 års erfarenhet från rådgivning vid Sveriges största revisions- och rådgivningsbyrå. Han har genom åren varit rådgivare och ansvarig för införande av proaktiva ledningssystem för internkontroll vid många av Sveriges stora börsbolag.

Mattias har jobbat med många företag i olika industrier i deras införande och vidmakthållande av bestyrkandeuppdrag. Mattias ansvarade även under flera år för kvalitet i samtliga av hans tidigare arbetsgivares tredjepartsbestyrkanden enligt ISAE 3000 och ISAE 3402 i Sverige.

NFMK lämnar gärna kontaktuppgifter till referenser på förfrågan i samband med uppstartsmöten.

bottom of page