top of page

Affärsbeslut baseras på relevant, pålitlig och förståelig information från många källor. 

Planera. Underhålla. Mäta. Analysera. Rapportera

OM NFMK

NFMK startades med den starka viljan och övertygelsen om att beslutsfattande kan bli mer proaktivt baserat på relevant och pålitlig information. NFMK tillhandahåller senior rådgivning utifrån mer än 20 års erfarenhet från uppdrag rörande riskhantering och internkontroll inom bank och försäkringsbranschen.

VISION

NFMK:s vision är att genom senior rådgivning "Bidra till att svenska företag fattar proaktiva affärsbeslut baserat på relevant och pålitlig information."

TJÄNSTER
  • Strategi & Organisation

  • Processuppföljning

  • Realtime assurance

  • Riskhantering

  • ​Internkontroll

  • ​Tredjepartsbestyrkanden

bottom of page