top of page

Kommunicera förtroende

Användning av tredjepartsbestyrkande i förtroendedialogen.

  • 1 timma
  • Online eller vid ert kontor.

Beskrivning av tjänsten

Uppstartsmöte för att diskutera era behov av att skapa en obruten förtroendekedja mellan era kunder, er organisation och era leverantörer. Hur kan tredjepartsbestyrkanden bidra till att skapa transparens och förtroende kring avtalsefterlevnad, servicenivåer, regelverkskrav etc.


Kontaktuppgifter

0709395929

mattias.falck@nfmk.se


bottom of page