top of page

Internkontroll som proaktivt beslutsstöd

Uppstartsmöte kring rådgivning gällande internkontroll.

  • 1
  • Online eller vid ert kontor.

Beskrivning av tjänsten

Ett första möte för att diskutera era behov att skapa förutsättningar för ett proaktivt och medvetet beslutsfattande med hjälp av framåtriktad riskhantering och internkontroll.


Kontaktuppgifter

0709395929

mattias.falck@nfmk.se


bottom of page